• شکایات
  • ثبت شکایات

    در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید یا از غذا ناراضی بوده اید، از طریق ایمیل info@tahchinfoods.ir یا شماره پیامک 10001000011110 به ما اطلاع دهید.